Οδηγίες διαχείρισης φυτοπροστασίας στην καλλιέργεια ροδάκινου, βερίκοκου και αχλαδιού.

odigies-futoprostasias

Υπεύθυνος Σύνταξης: Καρυώτης Υπεύθυνος Έγκρισης: Τασιουλας

Ειδικό Θέμα: Καταπολέμηση Φυλλοδέτη, Ανάρσιας, Καρπόκαψας και Αφίδων στη Ροδακινιά –
Βερίκοκο – Αχλαδιά

Αυτή η οδηγία απευθύνεται: Στους παραγωγούς του Α.Σ.ΔΕΝΔΡΩΝ «ΓΑΙΑ ΦΡΟΥΪΤ»που
συμμετέχουν στο σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης με καλλιέργεια ροδάκινου – βερίκοκου –
αχλαδιού.

Στα κτήματα που εντοπίζονται τσιμπημένες κορυφές από Ανάρσια ή τυλιγμένα φύλλα από Φυλλοδέτες, να γίνει ψεκασμός με 200 γραμμ./100 λίτρα νερό [71]* Αφίρμ095 SG (14) ή με 150 γραμμ./100 λίτρα νερό [71]* Αφίρμ όπτι 9.5 WG ή Τρούπερ 9.5 WG (16,14). Στα νεκταρίνια για παράλληλη καταπολέμηση του Θρίπα η δόση του Αφίρμ 095 SG να ανέβει στα
250 γραμμ. Σε Νεκταρίνια που δεν έχει ολοκληρωθεί η ανθοφορία, ενάντια στο Θρίπα να γίνει
επανάληψη του Ταού-Φλουβαλινέιτ αν από την εφαρμογή του πέρασαν περισσότερες από 8-10
μέρες. Αν όμως βρίσκονται στην πτώση πετάλων και δεν έγινε δεύτερος ψεκασμός ενάντια στο
Θρίπα – εφόσον δεν απαιτείται εφαρμογή του Αφίρμ – τότε να γίνει ψεκασμός με διάφορα
σκευάσματα [52] Ντελταμεθρίν (40) αν δεν εφαρμόσθηκε προανθητικά ή με διάφορα σκευάσματα
[54] Λάμδα Σιαλοθρίν (10) στις συνιστώμενες δόσεις τους. Παράλληλα, ενάντια στη Βαμβακάδα
να γίνει καλό λούσιμο των δένδρων με Πυριπροξυφέν εφόσον δεν έγινε εφαρμογή του στο στάδιο
«Ροζ Μπουμπούκι». Σε κτήματα με προσβολές από Σφαιρολεκάνιο, να γίνει οπωσδήποτε ο
ψεκασμός αυτός. Στα κτήματα όπου εμφανίζονται αποικίες Αφίδων ή όπου δεν έγινε καταπολέμησή
τους προανθητικά, να συνδυασθούν τα παραπάνω με (όγκος ψεκαστικού υγρού 100-150 λίτ/στρ.):
➢ 25-37,5 γραμμ. σκευάσμ./στρ [60]* Ακεταμιπρίντ 20% (30,14) ή ➢ 200 κ.εκατ. σκευάσμ./στρ (max) [60]* Ακεταμιπρίντ 5 SL (30,14) ή ➢ 14 γραμμ. σκευάσμ./στρ [69]* Φλονικαμίντ 50 WG
(14) ή ➢ 30 κ.εκατ. σκευάσμ./στρ [66]* Σουλφοξαφλόρ 120 SC (20,30). Στο στάδιο πτώση των
πετάλων να γίνει ψεκασμός με 35 κ.εκ * deltamethrin (DELMUS 2,5 EC κ.α) ή με 100κ.εκ* lambda
cychalotrin (MATEUS 10CS) ή με 1.200gr * phosmet (INOVITAN 50WP κ.α) για την καταπολέμηση του
φυλλοδέτη, της ανάρσιας και της καρπόκαψας. Ο ψεκασμός να επαναληφθεί 15 ημέρες μετά. Σε
κτήματα με ιστορικό προσβολής αφίδων να μην γίνει επιλογή της deltamethrin αλλά να γίνει
συνδυασμένη καταπολέμηση με 100- 130gr flonicamid (TEPPEKI 50WG κ.α) και ένα από τα
παραπάνω. Προσοχή: Για τα αγροτεμάχια στα οποία εφαρμόζεται η μέθοδος του ΚΟΝΦΟΥΖΙΟ στα
πλαίσια της δράσης 10.1.08., οι παραγωγοί να επικοινωνούν με τον επιβλέποντα γεωπόνο.

Οι παραπάνω δοσολογίες είναι ανα 100 λίτρα νερό.

Διάστημα εκτέλεσης οδηγίας: Στάδιο πτώσης πετάλων.

Προσοχή!!! Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες της ετικέτας του φυτοφαρμάκου πριν τον ψεκασμό. Μην
παραλείπετε να φοράτε γάντια, μάσκα και φόρμα ακόμα και κατά την διάρκεια προετοιμασίας του
ψεκαστικού διαλύματος. Διαχειριστείτε σωστά τα κενά συσκευασίας των φυτοπροστατευτικών
προϊόντων. Μη ρυπαίνετε με τα φυτοφάρμακα το νερό ύδρευσης και άρδευσης. Αποφεύγετε να
ψεκάζετε όταν αναμένεται παγετός ή παρατεταμένες βροχοπτώσεις.

Παρατηρήσεις: Μην ψεκάζετε με αέρα ή όταν αναμένεται βροχή. Τηρείτε πάντα τους Κώδικες Ορθής
Γεωργικής Πρακτικής. Να θυμάστε ότι πρέπει να αποφεύγεται η χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων
σε απόσταση 2 μέτρων από τις όχθες υδάτινων όγκων (ποταμιών, λιμνών, καναλιών άρδευσης ή
στράγγισης) και 1 μέτρου από φυσικούς χώρους, φυτοφράκτες και δάση.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial